Categoría: Pestells a pressió

07.2

Tancador per a pestell 07.1.

Gruix del vidre 10 mm

Pes mitjà de l´article 0,160 kg

Sense taladres.