04.0CD

Pany amb tancament interior i desbloqueig exterior

Gruix del vidre 10 mm

Pany amb mecanització de vidre

Disponibilitat per 8 mm de gruix de vidre sota comanda